03.09.2019, 08:30

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Niejednokrotnie artyści, rzemieślnicy czy też inni twórcy, zastanawiają się, w jaki sposób chronić swe autorstwo i czy w tym zakresie prawo przewiduje dla nich jakieś sprawne instrumenty ochrony. Czy przekazując swe dzieło, tracą z nim kontakt a jego nabywca staje się dysponentem nieograniczonych praw do niego?

Okazuje się, iż kwestia zabezpieczenia praw autorskich twórcy i zachowania jego kontroli nad dziełem, może nie być aż tak trudna do realizacji. Wystarczy aby w chwili przekazania dzieła, doszło do zawarcia przez strony stosownej umowy. Umowy powszechnie zwanej umową o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

W ramach tego rodzaju umowy, strony godzą się, iż w zamian za wynagrodzenie, autor przenosi prawa autorskie na zlecającego, który tym sposobem nabywa uprawnienia do korzystania z utworu na wskazanych polach eksploatacji. Pola eksploatacji to nic innego, jak określony sposób korzystania z utworów, umożliwiający czerpanie korzyści ekonomicznych z utworów przez uczestników rynku. 

Przykładowy katalog pól eksploatacji zawarty jest w art. 50 ustawy o prawi autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Warto wskazać, iż w ramach swobody zawierania umów, strony mają prawo kreowanie nowych, nienazwanych pól eksploatacji, w zależności od rodzaju dzieła i sposobu jego przeznaczenia.

Z punktu widzenia autora dzieła, niezwykle istotne jest precyzyjne określenie pól eksploatacji, decydują ono przecież o treści zawartej umowy, o jej zakresie przedmiotowym oraz o tym, w jakim zakresie dane prawa autorskie mają zostać faktycznie przeniesione.

Mając to na uwadze, warto postarać się o to, by w konkretnym przypadku dysponować odpowiednią umową. Umową „uszytą na miarę” potrzeb danego autora i stworzonego przez niego dzieła. Przygotowanie takiej umowy warto więc powierzyć zaufanej Kancelarii Prawnej. Prawo cywilne i prawo autorskie, będącymi bazą takowej umowy, są bardzo rozbudowanymi i skomplikowanymi gałęziami prawa. Brak specjalistycznej wiedzy w tym zakresie i stosownego doświadczenia może spowodować, iż umowa w praktyce nie sprosta oczekiwaniom autora. To może zaś wprost prowadzić do sytuacji, iż zawarte w niej nieprecyzyjne sformułowania lub brak istotnych jej elementów, będą źródłem odmiennych interpretacji a dalej też konfliktów. Konfliktów, których rozwiązanie w sposób polubowny nie zawsze nie jest możliwe. Wówczas pozostaje ciągnący się latami kosztowny proces sądowy. Warto tę przestrogę mieć na względzie i zawczasu uregulować wszystkie istotne kwestie, jak najmniej pozostawiając przypadkowi i swobodnej interpretacji.

 

Radca Prawny Emila Kotfas - Kraskowska z Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyna Krauss

Mail: emilia.kraskowska@kancelariakrauss.pl

 
 

Komentarze

 
 

Dodaj Komentarz

Partnerzy

Newsletter

Zapisz się na newsletter

Damosfera InstagramDamosfera Youtube


Copyright 2014 by Damosfera
Projekt i realizacja JMC.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X